23. септембра 2014./Sve o medu

Многи стручњаци тврде да би сваки мед по свом квалитету био мед, тј да је чист јер потиче од биљака и цвећа, а да му се не додају стране материје. Пчела, ако се и отрује са заштитним средством, она угиба, па штетна / отровна супстанца не доспева у кошницу и мед.

Постоје и стручњаци који тврде да ни један мед данас није чист. Односно, да не може бити чист због загађења ваздуха и киселих киша које падају свуда.

Чињеница је да инсектициди не убијају сваку пчелу. Заштитна средства постепено губе своју токсичност и условљавају различита сублетална оштећења. Такве пчеле, које су оштећене физички или хемијски, враћају се у кошницу и са собом уносе остатке хемијских средстава. Та хемијска средства су штетна и за човека.

У кошницу улазе штетне супстанце, односно у пчелиње производе, и то не само због савремених агротехничких мера, него као и последица загађивања у промету са тешким металима (олово, кадмијум), као и индустријских загађења. Локацију за пчелињак и пашу треба одабрати тако да буде на месту које је довољно удаљено од таквих загађења.

Морамо и применити и размишљати о примени онаквих начина рада уз чију ћемо помоћ одбранити пчеле од болести и штеточина и то на такав начин да здравље пчелиње заједнице не буде угрожено, те да се у пчелињим производима не нађу никакве штетне супстанце.
Мед произведен по еколошким принципима пчеларења није једнак комерцијалном меду. Еко-мед је заиста чист и здравији, па постоји оправдана потреба тржишта за таковим медом.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕКО-ПЧЕЛАРЕЊА

Постоје четири основна принципа еко-пчеларења, а то су:

-Избор одговарајућег места за пчелињак, односно одговарајући избор пчелиње паше
-одговарајућа пчеларска технологија
-одговарајућа здравствена заштита пчела без ризика
-прописно руковање, обрада и складиштење пчелињих производа

Избор пчелиње паше

Успешност пчеларења зависи о избору одговарајуће пчелиње паше. То је она пчелиња паша која поред сопствених потреба осигурава за пчелињу заједницу више нектара и полена и то по могућности континуирано. Код еко-пчеларења уз то је потребно да пашно подручје буде заштићено од хемијских загађивача. Таква се подручја налазе у шумама, у заштићеним подручјима, резерватима и на земљиштима где се узгаја тзв. здрава храна.

Када пчелар пронађе место за свој стационарни или селећи пчелињак тада га обиљежи на географској карти и то пошаље у надлежни државни контролни центар. У центру се захтев размотри те се може прихватити пчеларов предлог или се евентуално може затражити да потражи боље место за еколошко пчеларење. Морају бити искључене све пољопривредне површине било да су оне ратарске, воћарске или повртарске те се мере одговарајући параметри за препознавање опасности од саобраћајног или индустријског загађења. Одржавањем и обележавањем одговарајућег изолационог појаса (удаљености) пчелар се заштићује од загађених подручја. Основу за израчунавање те изолационе удаљености чини мерење радијуса кретања пчела летачица од кошнице до паше. На удаљеност до које ће пчеле максимално летети на пашу утиче нектарска способност паше, смер ветра и разједињеност терена. Пчеле су по природи рационалне животиње па посећују пашу која је присутна у великој количини, ону која има већу концентрацију шећера у нектару и / или тежи полен. Пчеле нерадо лете уз брда, а у случају јачег ветра прекину излет. Просечни пречник изолационог појаса је 2 km (законска одредба).

Одговарајућа технологија пчеларења

Предност чини коришћење савремене опреме, али у биолошком пчеларењу од тога је важнији однос пчелара према пчелама.

Основне карактеристике пчелара су: мотри заједницу и понашање пчела на лету те познаје добро стање у кошници и без честог отварања кошнице. Све неправилности или промене добро око може открити према стању у лету. Кошнице морају бити постављене на одговарајућа постоља у полухлад на места која су заштићена од ветра са летима окренутим према истоку. Између кошница мора постојати удаљеност око 1 m (по том питању ситуација није повољна на покретним пчелињацима). Исправно је кошнице поставити што ближе паши. Ако имамо различиту висину терена, тада кошнице смештамо што ближе дну брега да би се пчеле са теретом враћале у кошницу низбрдо.

Потребно је обезбедити трајно и темпирано хигијенско појило. При селидби је потребно врло опрезно руковати са кошницама и пчелама у њима ради што мањег узрујавања и стреса.

Med sa homolja

Правилно руковање пчелињим производима

Правилна руковања пчелињи производима подразумева све поступке од вађења из кошнице преко конфекционирања, паковања дистрибуције и продаје. У еколошком пчеларењу није примерено максимално изврцавање, тј остављање заједнице без залиха меда и полена. Сличну равнотежу потребно је успоставити и при производњи воска, матичног млеча и пчелињег отрова. Неисправно је врцати оквире са леглом. То се првенствено односи на кошнице без матичне решетке. Правилима еколошког пчеларења регулисани су изградња и правилна употреба места за врцање и квалитет опреме која се при томе користи.

Коначни производ подлеже строгом лабораторијском надзору. Обележје еко-производ добија се само у случају ако резултати контроле искључују присуство остатака заштитних средстава, антибиотика, индустријског шећера и било које друге стране материје.

ПРАВИЛНИК О органској производњи животињских производа

Овим Правилником се такође дефинише еколошка производња меда. После прелазног периода у времену од годину дана, одређује се статус еколошке производње, ако су задовољени услови стања у кошницама и квалитет околине.

При оснивању пчелињака у условима еколошке производње мора се водити брига о:

■ да се осигура довољно хране за пчеле

■ да је пчелињак постављен тако да у пречнику 2 km од пчелињака нектар и полен потичу од пољопривредног биља из еколошке производње или од природне вегетације која није третирана хемијским средствима, односно мањи пречник ако постоји природна заштита подручја испаше, што потврђује надзорна станица

■ да постоји довољна удаљеност од било које производње која је извор загађења животне средине као што су нпр. градски центар, индустријска зона, аутопут и сл

Наведени услови не односе се на време када нема вегетације или када пчелиња заједница мирује.

ПЧЕЛАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Производња врцаног меда

За тај посао потребно је одабрати сунчан да када је температура између 20-25 °C, како би ретки мед лакше врцали, а излетнице биле ван кошнице. Врцати се сме само зрели мед, односно када је поклопљено око 2/3 површине оквира медом, јер тада мед садржи мање од 20% воде. Ако је садржај воде у меду већи може бити подстакнуто врење и кисељење ускладиштеног меда. Зрелост меда лакше је постићи у ЛР него у АЖ кошницама.

Припреме за врцање

Нектар који је унесен у саће још није зрео мед. Ту слатку течност пчеле тек требају прерадити у мед. У кошници нектар продужава зрење, а да ли је мед зрео, препознаје се по томе што је саће с медом поклопљено за око 50-75% са обе стране. Но, може се догодити да и зрео мед није сваки пут поклопљен јер странице саћа због слабе паше нису сасвим испуњене. Ако такав оквир с медом држимо у рукама пљоштимице према земљи, установићемо да ли је мед зрео. Испадају ли капљице меда из саћа без икаквог замаха, значи да мед није зрео и да се мора још чекати. Но, ако мед не цури, могу се узимати оквири за врцање.

Изузетак чини мед медљиковац. Када се ради о овој врсти меда, онда не треба чекати да мед буде поклопљен. Овај мед се мора врло често врцати јер се иначе скрути у саћу па га је немогуће извадити.
Мед се не сме врцати из саћа у којем се налази легло, поготово док је непоклопљено. За време јаких паша понекад се дешава да се на неком оквиру нађе тек мања количина поклопљеног легла, а оскудица је простора за унос новог нектара. У том случају препоручује се да се такви оквири ставе у медишта. Причека се док легло изађе, а затим се врши врцање.

Када се установи да је у већини кошница мед зрео, тј да је што више поклопљен (осим ако се ради о меду медљиковца) треба припремити све што је потребно. Треба водити рачуна да пчеле имају довољно празног саћа за унос нектара јер би у супротном принос подбацио.

Одузимање оквира с медом

Не сме се пропустити време за правовремено одузимање и врцање меда. За време главне паше потребно је пазити на унос нектара и зрење меда у кошницама. Исто тако се не сме преуранити, јер незрео мед није ни за домаћу употребу, а поготово не за трговину. Да се не би преуранило ни закаснило, потребно је чешће прегледати медишта и то пред вече. Није потребно прегледати све оквире у медишту, него само један крајњи и средњи оквир. Тако ће се видети колико су попуњени и колико је површине саћа поклопљено. Потребно је водити рачуна од којих биљака потиче мед.

Не би се требало чекати поклапање саћа изнад меда, ако се ради о некој црногоричној медљици (медљиковац), него га врцати чим се види да при прегледу не капље из саћа. Ако је унос од цветних врста биљака, изузетно је важно да мед буде потпуно зрео. Ако се ради о слабој а дуготрајној паши, онда се у истом медишту може наћи осим потпуно зрелог меда и капљице тек унесеног нектара на истом оквиру. Када имамо такву ситуацију онда је потребно одабрати оквире с потпуно зрелим медом и њих одузети, а на њихово место ставити друге празне између оквира с још незрелим медом. Велики значај има величина оквира и тип кошнице.

Приликом одузимања оквира потребно је водити рачуна о добу дана када је најбоље вадити оквире с медом за врцање. Свако узнемиравање пчела, посебно за главних паша, омета њихов рад. Због тога може доћи до опадања приноса меда. Пчеле ће читавог дана радити слабије што ће узроковати смањење приноса, ако их се узнемирује у пре подневним сатима. Време које се препоручује за одузимање оквира са медом за време главне паше је око 17-18 сати.

Најбоље је извађене оквире с медом и пчелама ставити у прву оквирњачу да се пчеле насисају меда. Док се последњи оквир извади из медишта, дотада су се пчеле на првом извађеном оквиру насисале меда. Након тога најпре се вади први извађени оквир из оквирњаче и пчеле се с њега стресу назад у кошницу. Насићене пчеле се више не враћају на оквир на којем су биле. Пчеле су сите и не боду па се може лако радити без употребе дима. Стресу се лаганим ударцем десне руке по левој у којој се држи оквир. Мања количина пчела која заостане на оквиру омете се неком мирисном травом. Осим травом, пчеле се још ометају и гушћим пером које је претходно умочено у чисту хладну воду у коју је усуто мало винског сирћета (тај мирис одбија пчеле да не боду). За сваку кошницу је потребно имати посебно перо, ако је на пчелињаку било пчелињих заједница које су заражене опаком гњилоћом легла.

Препоручљиво је да се на место одузетих оквира за врцање ставе празни да се пчеле не би два пута узнемиривале. Ако у пчелињаку има неке заразне болести, тада се не смеју мешати оквири из разних кошница. Потребно је најпре изврцати из здравих, па тек потом из заражених или сумњивих на заразу. Мед из таквих кошница се не сме мешати.

Може се догодити да на јакој паши део плодних оквира буде испуњен медом. У том случају матице немају места за одлагање јаја. Ако бисмо тако оставили, дошло би до знатног слабљења пчелиње заједнице, што би се негативно одразило у следећој години. У оваквој ситуацији потребно је оквире с много меда а мало поклопљеног легла пренети у медишни део кошнице, а на њихово место ставити друге оквире са правилно изграђеним саћем (ако их нема онда са сатним основама). Када из тих преметнутих оквира цело легло изађе, потребно је и њих следећи пут изврцати. Поступићемо једнако ако са у плодишту налази мед који није добар за зимовање пчела (репичин мед или мед медљиковац од којег пчеле оболе и угину).

Употреба бежалице. То је справица које пчеле удаљи из пуних медишта. Бежалица се стави у отвор на поклопцу који се налази испод крова кошнице. Поклопац са уметнутим бежалицама стави се између плодишта и медишта око 2 дана пре узимања меда. Пчеле понекад оставе медишта већ након 12 сати, а понекад то може трајати и до 48 сати. Све ово зависи о времену и јакости пчелиње заједнице. Бежалица се увек ставља у вечерњим сатима (никада у јутарњим, јер би се при већим врућинама пчеле могле угушити). Медиште се поклопи другим поклопцем. Пчеле на овај начин врло брзо осете да су без матице и одмах се почну провлачити кроз бежилицу. Пчеле се не могу враћати, па се медиште постепено ослобађа. Приликом одузимања оквира из медишта након 48 сати, може се наћи још понешто пчела при дну централних оквира. Оне се могу лако очистити и без употребе дима.

Оквирњача за пренос оквира. Служи за пренос пуних оквира с медом од пчелињака до просторије за врцање. Употребљава се и приликом прегледа пчела када је потребно први крајњи оквир извадити и ставити привремено у оквирњачу (никако поред кошнице). Употребљава се и за пренос празних оквира из складишта до пчелињака, за привремено држање оквира на којем се налази матица са пчелама за замену или означавање.

Просторија за врцање меда

Важно је да буде потпуно чиста, светла и неприступачна за пчеле, осе и друге инсекте. Уколико је мед згуснут, потребно је да се просторија загреје на 25-30 °C, па кaда се довољно угрeје, почне се врцати.

Отклапање саћа и врцање меда

Осим чистоће просторије за врцање, важна је и чистоћа одеће, руку и прибора за врцање. Унешене оквире с медом прво је потребно сортирати по старости саћа, по тежини меда у саћу, те по могућности и по сортама меда.

Опрану и осушену врцаљку потребно је поставити хоризонтално и учврстити је да се при раду не би покретала. Воштани поклопци скидају се ножем или виљушком. Прибор је потребно држати у врућој води, јер није могуће чисто и брзо радити са хладним прибором. При самом отклапању саћа треба настојати што мање захваћати у дубину саћа с медом.

За време отварања саћа потребно је водити рачуна да мед не капа по поду и да се комадићи саћа не разносе на ногама ван просторије јер би се таквом неопрезношћу могао изазвати грабеж на пчелињак.
Понекад се догоди да покоја пчела буде унесена у саћу. Те пчеле онда наваљују на прозоре или на постављену мрежу. Тим је пчелама онда потребно омогућити излазак кроз постављену бежалицу.

Отклопљено саће ставља се у кош врцаљке (пази се да супротне тежине саћа с медом буду приближно једнаке). Такође је потребно пазити да је саће приближно исте старости (лакше је регулисати брзину обртаја). Исто тако треба настојати да саће буде наслоњено уз сам кош врцаљке јер би се у супротном ломило.

У почетку се кош са врцаљком окреће лагано док из спољне стране оквира не изађе један део меда. Након краћег времена окретање се заустави и оквири окрену на другу страну. При томе се пази да се стављају у кош врцаљке онако како је претходно поменуто. Окретање се наставља мало брже што зависи од старости и јакости саћа. Када мед више не излази из саћа онда се поново окрене прва страна сатине која се сада потпуно изврца бржим окретањем коша.

Када је изврцано неколико оквира с медом, отвори се славина да мед исцури у подметнуту посуду. Ако се врца док паша још траје изврцано саће може се одмах враћати у кошницу у свако доба дана (ако нема заразе). Пре враћања саћа у кошницу, изврцано саће је потребно обрезати назубљеним ножем према ширини сатоноше. Тако сређено саће треба поквасити у хладној чистој води, отрести те у оквирњачама односити на пчелињак и стављати у кошнице. Ако је паша престала, празно саће се враћа касно пред вече да би га пчеле преко ноћи могле очистити.

Поступак с медом после врцања

Изврцани мед је потребно разлити у веће посуде, затим се покрије чистим платном и повезати. Зависно о температури просторије у којој се налази мед, остави се да стоји 3-4 дана. Просторија у којој се чува мед треба бити чиста, сува и прозрачна са температуром од око 25 °C. Након неколико дана са површине меда обере се пена у којој има поленових зрнаца и труња. Обирање пене се понови више пута, све док површина меда не остане потпуно чиста и док не престане стварање пене.

Када престане стварање пене, мед се цеди кроз троструку газу. Газу је потребно претходно поквасити у чистој води и темељно оцедити. Овако припремљена газа стави се изнад друге чисте опране веће посуде у којој ће се мед даље таложити.

Уколико је мед још топао, цеђење тече доста брзо. Ако је мед хладан, он се згусне и не може се брзо процедити. Веома је важно да приликом цеђења мед не пада с висине у малим густим капљицама јер, пролазећи кроз ваздушни простор, ствара се хиљаде малих ваздушних мехурића који замуте мед.

Сортирање меда

Када се мед оцеди и избистри у већим посудама потребно га је сортирати по пореклу (да се одреди од којих биљака потиче), али и по садржају воде у њему. Потпуно зрео мед са 18-20% воде има специфичну тежину између 1,412 и 1,430, а то значи да 1 литра таквог меда има масу између 1,412 и 1,430 kg (понекад и више).

Чување меда

Просторија у којој се чува мед кора бити чиста, сува и прозрачна. У њој не сме бити ништа што излучују непријатне и оштре мирисе. То су материје као што је петролеј, бензин, катран итд. Посебно се мора пазити да просторија за чување меда не буде влажна јер и најзрелији мед у влажној просторији навлачи влагу из ваздуха па се поквари, проври и укисели.

Посуђе напуњено медом мора бити добро затворено. Мед не сме бити изложен непосредним сунчаним зрацима јер се тим уништавају његове добре особине.