Livadski med

Livadsko-šumski  med sa Homolja iz porodice Miladinović  Livadski med je bogatog i ugodnog ukusa, a može biti tamniji i svetliji. On se posebno preporučuje osobama koje su sklone polenovim alergijama. Ovaj med se dobija od raznih cvetova livadskog i grmovitog bilja. On snagom raznovrsnih sastojaka povoljno utiče na decu u razvoju, starije osobe, kao i Read more about Livadski med[…]

Kakva je razlika među sortama meda , koji je za mene najbolji?

   Prema vrstama biljaka od koje se dobija, med se razvrstava u monoflorni (med dobijen od samo jedne vrste biljke, na primer, bagrema) i poliflorni med (med dobijen sakupljanjem nektara sa više vrsta biljaka, kao na primer, livadski med, šumski i dr.). Moja preporuka je na strani livadskih i šumsko livadskih medova. Nažalost, mogi potrošači zbog sopstvenog neznanja traže isključivo med od Read more about Kakva je razlika među sortama meda , koji je za mene najbolji?[…]

Medljikovac – Šumski med

Medljika ili medna rosa je slatka materija koja se pojavljuje periodično, u određenim vremenskim intervalima, na lišću pojedinog zimzelenog i listopadnog drveća, najčešće na listu bora, jele, smreke, vrbe, hrasta, pitomog kestena i dr. Neki autori tvrde da ima medljike životinjskog i biljnog porekla. Međutim, prema višegodišnjim istraživanjima nekih inostranih stručnjaka, nije moglo da se Read more about Medljikovac – Šumski med[…]

Bagremov med

Čist prirodan bagremov med je načinjen isključivo od nektara bagremovog cveta. Ovaj med je cenjen u Evropi zbog njegovog blagog ukusa i zlataste boje. Zbog njegove osobine da se veoma sporo ušećeri, odličan je za upotrbu sa onim namirnicama koje ga zahtevaju u tečnom stanju. Bagremov med je čist, tečan i veoma lagan med i Read more about Bagremov med[…]

Suncokretov med

Suncokretov med je u svetu visoko kotiran. Samo su čista medljika i neke specijalne homogene vrste medova ispred njega. Razlog za to je izuzetno visoka koncentracija cvetnog polena i nekih minerala rastvorenih u suncokretovom medu. Njegova boja varira od žute do narandžaste. Prijatnog je ukusa. Kod nas ova vrsta meda nije na ceni zbog njegove osobine Read more about Suncokretov med[…]