17. фебруара 2013./Vrste meda

 

Etiketa_KONACNA Prema vrstama biljaka od koje se dobija, med se razvrstava u monoflorni (med dobijen od samo jedne vrste biljke, na primer, bagrema) i poliflorni med (med dobijen sakupljanjem nektara sa više vrsta biljaka, kao na primer, livadski med, šumski i dr.).

Moja preporuka je na strani livadskih i šumsko livadskih medova. Nažalost, mogi potrošači zbog sopstvenog neznanja traže isključivo med od određene vrste drveća (bagrem, lipa, itd), sve je to marketing, najviše ima u prirodi  bagremovog meda (kod nas) te se zato i najviše reklamira.

Na prste jedne ruke se mogu nabrojati bolesti za koje je dobar takav med od jednog drveta ili biljke dok kombinacije biljaka kao što su livadski i šumsko livadski med se mogu koristi kao lek bar za 10 puta više bolesti ali je problem što ih nema u tolikim količinama da bi mogli pratiti bagremov i druge svetle medove koji nemaju veliku količinu kvalitetnih materija u sebi a pri tome su kako ih ima daleko više i cene normalno prihvatljivije za potrošače pa kupci kupujući takav med smatraju da su rešili sve svoje probleme, da me ko pogrešno ne shvati, taj med je odličan ali ne može biti ni blizu medova koji su nastali od više biljaka ili čak kombinacije biljaka i drveća (šumsko livadski).Ako uporedite sastav čajeva koji se troše hiljadama godina u ljudskoj istoriji vide će te da ih je ogroman broj, ako sada promislite  koliko ima čajeva od drveća i grančica drveta a koliko od trava, shvatit će te da je na strani trava velika premoć kako u raznovrsnosti a isto tako samim time i u lekovitim svojstvima.

Bagremov med,koji je svetliji je dobar najviše za malu decu recimo do 2-3 godine, jer je po oceni potrošača “lak” ali sve ostalo je na strani livadskih i tamnijih šumskih medova.

Da bi dobili ispravan i 100% čist med osim meda mora i vosak biti čist, prirodni od pčela a ne zagađen hemikalijama i parafinom kojise nalazi u svakoj tabli kupljenih satnih osnova.

Pčelari, možete se sa mnom složiti ili ne, nije me briga, ali ono što hoću da Vam kažem i poručim je sledeće:“Možete proizvesti i najbolji med sa najređe i najlekovitije biljke ali ako ga prikupljate u saću koje je kontaminirano amitrazima i drugim kancerogenim materijama UBILI ste ga.

 

Add Comment