18. mart 2016./Recepti i apiterapija

Lokalna primena obloga od meda na hiruške rane : Rezultati nasumičnog klinničkog tretmana.

POZADINA:

Antimikrobno i protivupalno dejstvo meda,dokazano je odavno. Njegova sposobnost da ubrza zarastanje rana čini ga atraktivnom opcijom u hirurškom zbrinjavanju rana. Uradili smo nasumična klinička ispitivanja da bi uporedili efikasnost upotrebe obloga sa medom u tretmanu hiruških rana sa već postojećom-konvencionalnom medtodom tretiranja rana.

 

PACIJENTI I METODE:

Obostrano simetrični rezovi kod nasumično biranih pacijenata kod kojih je rađena intervencija plastične hirurgije,tretirani su OBLOGAMA OD MEDA – 5 dana ,paralelno iste rane su tretirane konvencionalnim načinom takođe 5 dana radi dobijanja najpreciznijih rezultata.Estetski izgled obe rane ocenjivan je vizuelno analognim putem od strane lekara hirurga i pacijenta i vrešna su poređenja na 1 mesec, 3 i 6 meseci od operacije.

REZULTATI:

Sedamdeset dva simetrična rezova u 52 pacijenata su ocenjena tokom studija. Prosečna širina ožiljka nakon trećeg i šestog mjeseca bila je 3,64 +/- 0,83 mm i 3,49 +/- 0,87 mm kod onih ranakoje su tretirane oblogama od meda i 5.43 +/- 0.05 mm i 5.30 +/- 1.35 mm u kontrolnoj grupi konvencionalnog tretmana. Test Wicocxon metodom pokazuje značajnu razliku između tretmana medom  i konvencionalnom  metodom nakon provere posle 3 i 6 meseci u korist OBLOGA OD MEDA.

ZAKLJUČAK:

Proces ozdravljenja hirurške rane i konačni estetski rezultat može biti poboljša pomoću obloga od meda.

Add Comment