15. april 2014./Sve o medu

ПОВУЧЕН МЕД СА ТРЖИШТА ПРОИЗВОЂАЧИМА ИРИКОМ – БЕОГРАД, АЗА Д.О.О – ЛЕДИНЦИ, HONEY- ВУЧАК, БИОМЕД – БЕОГРАД И ГАЗДИНСТВО МИЈАЧКОВИЋ

Републичка ветеринарска инспекција је у сарадњи са Савезом пчеларских организација Србије (СПОС) средином марта започела интензивну и свеобухватну контролу безбедности и квалитета меда на тржишту Републике Србије.
Циљ ове акцијске контроле је откривање фалсификата меда на тржишту као и меда чији је квалитет значајно смањен услед неадекватне обраде и складиштења. Акција је покренута на основу сазнања СПОС-а о појави веће количине меда са малопродајном ценом испод велепродајне односно откупне цене меда.
На територији Републике Србије укупно је узорковано 182 узорка меда и то већином  у малопродајниим објектима већег обима промета – „TEMPO“, „MAXI“, „IDEA“, „RODA“, „DIS“, „INTEREX“, „METRO“, зеленим пијацама, малопродајним објектима мањег обима промета СТР (самосталне трговинске радње). Мед је испитиван у акредитованим лабораторијама у складу са важећим „Правилником о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и других пчелињих производа“ и другим важећим прописима.
Резултати анализа су указали на одређену групу произвођача чији производи у највећем броју узорака нису одговарали параметрима безбедности и квалитета. На основу добијених резултата анализа за узорке који не испуњавају прописане услове квалитета утврђено је да се неусаглашености односе на 10% узорака меда несвојственог изгледа, боје, мириса и укуса, 40,4% узорка меда у којима је очитана активност природног ферметна – ензима дијастазе, 55% узорака меда садржи више од 40 mg/kg Hidroksimetilfurfurola (HMF)  који је показатељ загревања меда на температури вишој од 50℃, 7,2% узорка меда има смањену количину инвертујућих шећера тј. имају повећан проценат сахарозе (додавање шећерног сирупа у мед), 3,6% узорака меда је са неисправном декларацијом (нпр. „Планински“ мед) и 3,6% узорака меда са присуством резидуа антибиотика.
Поступајући у складу са овлашћењима, ветеринарска инспекција је одмах предузела све мере које су прописане Законом о безбедности хране и Законом о ветеринарству и наложила  је повлачење са полица свих количина меда из производних серија које су узорковањем обухваћене до добијања резултата супер анализе. Резултати супер анализе су показали да нема остатака антибиотика и сулфонамаида у узорцима меда. За неке произвођаче  супер анализа је у току. Ветеринарска инспекција је по добијању резултата супер анализе  спровела  службену контролу свих објеката за обраду и прераду меда чији производи нису одговарали одредбама Правилника,  предузела Законом предвиђене мере и покренула одговарајуће поступке пред надлежним правосудним органима. Опозив меда  је покренут против пет  произвођача меда за које је потврђено да не испуњавају услове прописаног квалитета (у складу са чланом 9.  Закона о безбедности хране). Са тржишта су повучене све количине меда произвођача  “ИРИКОМ“ – Београд јер сви узорци овог произвођача указују на одступања прописаних вредности Правилника о квалитету меда и производа од меда, све количине ливадског меда произвођача  „АЗА“ Д.О.О. из Лединаца, све количине багремовог и липовог меда произвођача „HONEY“ Вучак, све количине ливадског меда произвођача „Биомед“ из Београда, све количине ливадског меда произвођача Пчеларско друштво –  газдинства РС 1012 „Мијачковић“.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину је у току 2013. године успоставила информациони систем обележавања и регистрације пчелара и пчелињих друштава, као и евиденцију привремених стајалишта (селишта) тј. започела је послове везане за креирање катастра пчелиње паше.
Циљ оваквог информационог система у пчеларству има за резултат успостављање следљивости у производњи меда, и подизање поверења у мед чије је порекло из Републике Србије, обзиром да у овом тренутку Република Србија спада у признате и значајне извознике сортног-монофлорног меда, како у земље ЕУ тако и у треће земље.
Пред почетак пчеларске сезоне у 2014. години, у Републици Србији је обележено преко 550.000 кошница и регистровано преко 13.000 пчелара.