16. mart 2016./M e d

Potencijalne biološke aktivnosti bagremovog meda

Nedavni napredak u istraživanju funkcionalne hrane( Funkcionalna hrana je ona hrana čije biološke karakteristike pozitivno utiču na naše zdravlje i na pojedine telesne funkcije) sve više postaju područje od velikog interesa, jer ova vrsta hrane utiče na ljudsko zdravlje i aktivnosti. Funkcionalna hrana je vrsta hrane koja unapređuje zdravu kulturu ishrane i mogućnosti prevencije bolesti unosom namirnica sa povećanom hranjljivom vrednosti,a med spada u takvu vrstu namirnica.

Bagremov med potiče od nektara sa cveta istoimenog drveta koji sakupljaju mednonosne pčele i prerađuju  u košnici pa mu otuda potiče i ime. Ovaj pregled se fokusira na potencijalne biološke aktivnosti Bagremovog meda koji uključuje kvalitet, antioksidativno dejstvo, imuno-neuromodulatorno dejstvo, antiproliferativnih i neuroloških svojstava u in vitro i in vivo nivoima.

Na osnovu našeg pregleda, Bagremov med je uzevši u obzir različita istraživanja – visoke čistoće, sadrži neke od bitnih bioaktivnih spojeva u rasponu od vitamina, fenola, flavonoida i masnih kiselina. 

Bagremov med je veoma hranlljiva namirnica  sa jakim anti-oksidantivnim dejstvom  i ima velike imuno-neuromodulatorne potencijale pa se stoga može smatrati potencijalnim kandidatom za prevenciju i lečenje od raka.

Neurološki, može se smatrati kao održivo terapeutsko sredstvo u upravljanju Alzheimerovom bolesti.

Frontiers in Bioscience: A virtual library of medicine

 

Add Comment